Безплатна доставка в страната над 69лв.

Правила и условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

за използване на уебсайт и онлайн магазин:www.zakcode.eu

Настоящите Общи условия, заедно с Политика за поверителност и Политика за бисквитки (наричани заедно „Условия“) управляват условията за достъп и използване на уебсайта на Карбон Тъч БГ ООД – zakcode.eu и други платформи, които Карбон Тъч БГ ООД притежава и / или управлява и ви предоставя за използване, както и всякаква друга информация и съдържание, изтеглени, предоставени или препратени от Zak Code, както и всички приложения, предлагани от Zak Code във връзка с предлаганите услуги.

Използването на този сайт и регистрацията на поръчка чрез него се счита за съгласие с неговите условия. Ако НЕ приемате тези условия, моля, не използвайте този уеб сайт. Карбон Тъч БГ ООД си запазва правото да променя условията по всяко време, без предварително уведомление, променените условия ще бъдат публикувани на уебсайта.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

на електронния магазин Zak Code

 1. ТЕМА
 2. Този документ представлява (1) общите условия или условията за използване на https://www.zakcode.eu, които управляват използването на https://www.zakcode.eu и (2) споразумението между продавача и клиента за продажба чрез https://www.zakcode.eu .
 3. ПОДРОБНОСТИ НА ПРОДАВАЧА

2.1. Информация съгласно Закона за защита на потребителите и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г .:

 1. Име на продавача: Карбон Тъч БГ ООД
 2. Седалище и адрес на управление: София, стр. 1225, 5, ул. Зария
 3. Адрес за упражняване на дейността: София, стр. 1225, 5, ул. Зария
 4. Данни за кореспонденция: София, стр. 1225, 5-та, ул. Зария, тел: +359 888033488, имейл: office@zakcode.eu. Лице за контакт: Александър Христославов Попов
 5. Вписване в публични регистри: UIC 202103549,
 6. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: София 1592, “Проф. Цветан Лазаров” № 2,

Тел: +359 2 91 53 518

Имейл: kzld@cpdp.bg

Уеб сайт:www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: София, ПК 1000, пл. Славейков 4А, етажи 3, 4 и 6

тел.: +359 2 9330565

факс: +359 2 9884218

Имейл: info@kzp.bg

Уеб сайт: www.kzp.bg

Собственик и администратор на сайта zakcode.eu и електронния магазин zakcode.eu е Карбон Тъч БГ ООД с ЕИК: 202103549 със седалище и адрес на управление в София, Заря №5, представлявано от генералния директор – Александър Христославов Попов .

2.2. Можете да се свържете с компанията на горния адрес, на +359 988 250 120 или по имейл на office@zakcode.eu. Лице за контакт – Зорница Петрова Попова

 1. ДЕФИНИЦИИ

3.1. Купувач – лице на 18 и повече години, което е подписало договор за покупка от разстояние чрез платформата за електронна търговия Zak Code с Карбон Тъч БГ ООД с право да придобие собствеността върху закупения артикул и задължението да заплати обявената цена.

3.2 Продавач – Карбон Тъч БГ ООД, предлагащ стоки на платформата за електронна търговия Zak Code със задължението да прехвърли собствеността върху продадения артикул и правото да получи обявената цена.

3.3. Клиент – всяко физическо или юридическо дружество или друго юридическо лице, използващо Платформата по какъвто и да е начин, включително, но не само да я разглежда, прави поръчки чрез нея, купува, връща стоки и извършва всякакви други действия чрез нея.

3.4. Платформа – домейнът zakcode.eu

3.5. Акаунт – раздел от Платформата, оформен от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчка за покупка. Акаунтът съдържа информация за Клиента и историята на някои от действията му в Платформата (Поръчки, фактури и др.)

3.6. Поръчка – форма за комуникация между Карбон Тъч БГ ООД и Клиента, чрез която Клиентът декларира пред Карбон Тъч БГ ООД, използвайки Платформата, намерението си да закупи Стоки от Платформата.

3.7. Стоки / Стоки – всеки артикул, предмет на договор за покупко-продажба между Купувача и Продавача чрез Платформата.

3.8. Договор – представлява договор, сключен между Продавача и Купувача от разстояние за покупка и продажба на Стоки / Стоки чрез Платформата, неразделна част от която са настоящите Общи условия за използване на Платформата.

3.9. Договор от разстояние – всеки договор, сключен между Карбон Тъч БГ ООД и Купувач като част от организирана система за дистанционни продажби или услуги от разстояние, без едновременното физическо присъствие на Продавача и Купувача чрез изключително използване на един или повече видове за комуникация от разстояние до време на сключване на договора, включително момента на сключване на договора.

3.10. Съдържание

 • цялата информация за платформата, достъпна чрез интернет връзка и използваща устройство, свързано към интернет;
 • съдържанието на всички съобщения, изпратени от Купувача до Карбон Тъч БГ ООД чрез електронно устройство и / или друг наличен вид комуникация;
 • всяка информация, предоставена по какъвто и да е начин от служител / сътрудник на Карбон Тъч БГ ООД на Клиента чрез електронно или друго устройство за нейното предаване от разстояние;
 • информация, свързана със Стоките;
 • информация относно Клиенти и свързана със Стоките и / или приложимите тарифи от трети страни, с които Продавачът е сключил под някаква форма споразумения за партньорство;
 • Данни за продавача.

3.11. Бюлетин – периодично получавана информация за Стоките и / или промоциите, предлагани от Продавача и изпращани по електронен път чрез електронна поща.

3.12. Транзакция – действието на Карбон Тъч БГ ООД върху възстановяване на сума, платена от Купувача в резултат на разпадане, прекратяване, отказ или несключване на договор за покупка чрез Платформата, извършено само по банков път.

3.13. Спецификации – Всички характеристики и / или спецификации на Стоките, както е посочено в тяхното описание.

 

 1. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

4.1. Общите условия на Карбон Тъч БГ ООД са задължителни за всички клиенти на платформата.

4.2. Всяко използване на Платформата означава, че (а) сте разбрали внимателно общите условия за използване на Платформата и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

4.3. Във всеки случай на промяна на общите условия Карбон Тъч БГ ООД. ще информира своите клиенти, като публикува промените в Платформата.

4.4. Ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия за използване на платформата бъде установена за невалидна или неприложима, независимо от причината за това, това не засяга недействителността или приложимостта на останалите разпоредби.

4.5. Карбон Тъч БГ ООД полага сериозни усилия да поддържа точността на информацията, представена в Платформата. Въпреки това, предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, Карбон Тъч БГ ООД си запазва правото да информира, че изображенията на стоките имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените стоки могат да се различават от изображенията.

4.6. Характеристиките или цените на стоките, описани в Платформата, могат да бъдат променени от Продавача по всяко време. Поради технически причини те могат да съдържат грешки, за които Карбон Тъч БГ ООД се извинява предварително на своите клиенти.

4.7. Всички стоки, включително тези в промоция / продажба, се продават и доставят, докато наличното количество приключи, дори ако това не е изрично отбелязано в Платформата.

4.8. Платформата може да съдържа връзки към други сайтове. Карбон Тъч БГ ООД не носи отговорност за политиката за поверителност на уебсайтовете, които не администрира, както и за друга информация, публикувана на тях.

 

5. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

5.1. Клиентът изразява желанието си да поръча и закупи Стока чрез Платформата, като направи Поръчка за покупка по електронен път или по телефона. Поръчката трябва да бъде съответно регистрирана от Клиента или от Карбон Тъч БГ ООД от негово име.

5.2. Продавачът има право да не достави нито една, нито всички Стоки от Поръчката поради различни обективни причини, включително, но не само, поради липсата на наличност в тях. Във всички случаи Карбон Тъч БГ ООД информира Клиента по имейл или по телефона. В този случай единствената отговорност на продавача е да върне получената в крайна сметка сума, представляваща цената на Стоките.

5.3. Договорът за покупка от разстояние между Продавача и Клиента се счита за сключен в момента на получаване от Клиента на неговия / нейния имейл и / или SMS, изпратен до неговия телефон с уведомление-потвърждение, че Стоките включени в поръчката са готови за изпращане.

5.4. Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите Общи условия и всякакви други допълнителни споразумения между Продавача и Купувача.

5.5. Карбон Тъч БГ ООД не носи отговорност, ако Клиентът е посочил (предоставил) неверни и / или непълни данни в дадена поръчка на адрес “www.zakcode.eu“.

 

 1. ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБИ

6.1. Клиентът има право да публикува коментари за Стоките, както и да се свърже с Карбон Тъч БГ ООД на посочените адреси в раздела “контакти” на Платформата. Публикации или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник, ще бъдат премахнати от платформата или игнорирани.

6.2. Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна връзка или адресите, изброени на Платформата в раздела Контакти.

6.3. Всички цени на платформата са крайни, те са деноминирани в левове или тяхната евро еквивалент с включен ДДС. Цените не включват разходите за доставка, които се определят в съответствие с метода на доставка, избран от Клиента при изготвяне на Поръчката.

6.4. В случай на онлайн плащания или плащания по банков превод, продавачът не носи отговорност за каквито и да било такси във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, извършени от Купувача или неговата банка за самата транзакция, или в случай на обмен на валута, приложен от банката, издала картата на клиента, в случаите, когато валутата е различна от лева.

6.5. Всички изображения, показвани на Платформата, са предназначени единствено да дадат някаква представа за вида на предлаганите Стоки, вместо да го представят точно. Съответно е възможно някои от Стоките в платформата (статични / динамични изображения / мултимедийни презентации / и т.н.) да не съответстват на външния вид на въпросните Стоки. Продавачът не носи отговорност за такива несъответствия.

6.6 Информацията за размера и съвпадението, публикувана на сайта, трябва да се тълкува като ориентировъчна. Карбон Тъч БГ ООД позволява съществуването на несъответствия между обявените и действителните размери, за които не носи отговорност.

 

 1. ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

7.1. Съдържанието, както е определено в глава “Определения”, включително, но не само лога, графични изображения или надписи, търговски символи, динамични символи, текстове и / или мултимедийно съдържание на Платформата, е обект на изключителното право за използване на Карбон Тъч БГ ООД.

7.2. Цялото съдържание на този сайт, включително, но не само, снимки, дизайн, графики, лога, текстови изображения са запазени съгласно приложимото законодателство!

7.3. Цялото съдържание на този сайт, включително, но не само, снимки, дизайни, графики, лога, изображения подлежи на защита съгласно Закона за авторското право и сродните му права и / или Закона за търговските марки и географските указания и е или е предоставено за използването на Карбон Тъч БГ ООД и използването им по нерегламентиран начин би представлявало нарушение на действащото законодателство.

7.4. Цялото съдържание на този сайт, включително, но не само, снимки, дизайн, графики, лога, изображения са изключителната интелектуална собственост на Карбон Тъч БГ ООД и подлежат на защита съгласно Закона за авторското право и сродните му права и Закона за търговските марки и Закон за географските указания, така че да не могат да се използват по никакъв начин без предварителното писмено съгласие на Карбон Тъч БГ ООД.

7.5. Нищо, включено в споразумението, сключено между Карбон Тъч БГ ООД и Клиента от разстояние, няма да се счита за упълномощаване от Карбон Тъч БГ ООД за Клиента да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети страни, променя по какъвто и да е начин или всяка част от Съдържанието, включително, но не само, съдържанието на търговските марки, лога, мултимедийно съдържание на Платформата или описания на стоки по какъвто и да е начин. Клиентът няма право да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), модифициране или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на Карбон Тъч БГ ООД.

7.6. Всяко Съдържание, до което Клиентът има достъп, независимо от средствата, подлежи на регулиране съгласно тези условия.

7.7. Клиентът може да копира, прехвърля и / или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели, освен ако това не противоречи на разпоредбите на настоящата глава на този документ.

7.8. Простото изпращане до Клиента или препращане към Съдържанието или части от него от Карбон Тъч БГ ООД няма да се разглежда като споразумение от страна на Компанията, което да позволи на Клиента да използва Съдържанието или части от него за цели, различни от личните му, независимо на средствата за комуникация, използвани от Карбон Тъч БГ ООД.

 

 1. ПОРЪЧКА

8.1. Клиентът може да прави поръчки на Платформата, като добавя желаните Стоки към Количката, следвайки стъпките, посочени в Платформата, за да завърши и изпрати Поръчката за покупка.

8.2. Всеки продукт, добавен към пазарската кошница, може да бъде закупен, ако е наличен. Добавянето на Продукт в пазарска количка без попълване на Поръчката не води до изпращане на поръчката или автоматично запазване на Стоката.

8.3. С потвърждаване на поръчката Карбон Тъч БГ ООД потвърждава доставката на съответния заявен номер на Продуктите, с които договорът се счита за сключен.

8.4. Клиентът се задължава и носи отговорност да гарантира, че всички данни, предоставени на Карбон Тъч БГ ООД във връзка с Поръчката, са точни, пълни и точни до датата на изпращане на стоките. Предоставените лични данни се обработват в съответствие с Декларацията за поверителност, декларирана в платформата https://www.zakcode.eu/privacy-policy

8.5 В случай на грешен адрес, лице за контакт и / или телефон при подаване на заявление Карбон Тъч БГ ООД чрез „www.zakcode.eu” не е обвързан с никакво задължение за изпълнение на поръчката.

8.6. С изпращането на поръчката, Клиентът упълномощава Карбон Тъч БГ ООД да се свърже с него по всякакъв възможен начин, когато това е необходимо по отношение на неговата поръчка или сключения Договор.

8.7. Продавачът има право да откаже да изпълни (анулира) Поръчката, направена от Клиента, за което той трябва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не води до никаква отговорност или последваща отговорност от която и да е страна на договора и съответно никой от тях не може да търси обезщетение от другата част за анулирането му в следните случаи:

 • неприемане от банката на получателя на онлайн платежната транзакция;
 • реализация на паричната транзакция, която не води до изплащане на средства по сметката на Продавача при извършване на онлайн плащания
 • данните, предоставени от Клиента в Платформата, са непълни и / или неверни.

 

 1. ОТКАЗ НА ДОГОВОРА ЗА ДИСТАНЦИЯ

9.1 Купувачът има право да се откаже от този договор, без да посочва каквито и да е причини за това в рамките на 14 дни от датата, на която той или трето лице, различно от превозвача и посочено от Купувача, е взело стоката във владение.

9.2. За да упражни правото си на отказ, Клиентът трябва да уведоми Карбон Тъч БГ ООД (чрез Александър Христославов Попов, София, Орландовци-Малашевци, ул. Заря 5, имейл: office@zakcode.eu) за своя / нея решение за отказ от договора с недвусмислено заявление (като писмо, изпратено по пощата или по имейл). Клиентът може да използва стандартния формуляр за отказ тук, но това не е задължително. Клиентът може също да попълни и изпрати по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено искане за отказ на нашия уебсайт carbontouch.eu. Ако Клиентът използва тази опция, Карбон Тъч БГ ООД незабавно ще изпрати потвърждение за отказа по електронна поща, например. За да се спази срокът за отказ, е достатъчно известието за отказ да бъде изпратено преди изтичането на срока за отказ.

9.3. Купувачът трябва да изпрати или върне стоката на следния адрес в 1225 София, Орландовци-Малашевци, ул.  Заря 5. без ненужно забавяне и във всеки случай не по-късно от 14 дни след деня, в който Купувачът е информирал продавача за отказа си от този договор. Срокът се счита за спазен, ако стоките са върнати обратно преди края на 14-дневния период.

9.4. Купувачът трябва да заплати всички разходи по връщането на стоката.

9.5. Продавачът е длъжен да възстанови платената цена на Договора, сключен от разстояние, от което Клиентът е отказал в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която е получил доказателства от Клиента, че е върнал съответния Продукт – предмет на договора. Сумата ще бъде възстановена, както следва, без да се правят допълнителни разходи за Клиента, освен ако Банката, обслужваща го, не изисква такси:

 • Плащания, извършени с дебитна или кредитна карта – чрез възстановяване на суми по сметката, от която е извършено плащането
 • Pплащания, извършени чрез наложен платеж – по банкова сметка, допълнително предоставена от Клиента

9.6. Продавачът има право да отложи възстановяването на парите в случаи на отказ от Договор до получаване на продадените Стоки или получаване на доказателство, че са изпратени, освен ако той не е предложил да вземе Стоките самостоятелно, по-рано.

 

СТАНДАРТНА ФОРМА ЗА УПРАЖНЕНИЕ НА ПРАВО НА ОТКАЗ

За ………………………

/ име на търговец /

…………………………………………………………………… ..

/ адрес, ЕИК /

С настоящото декларирам, че се отказвам от договора си за покупка на следните стоки / услуги:
…………………………………………………. /Описание на продукта/

Стоките се поръчват на ………………….

Стоки, получени на …………………. / посочете датата на получаване от потребителя /

………………………………………….. …………………………. ../ Потребителско име /

Gr / s ……………………………………….. ………………….. / Адрес на потребителя /

 

………………. …………………………….

/ Дата / / Подпис на потребителя /

За повече информация, моля, посетете уебсайта на Комисията за защита на потребителите тук: CPC

 

 1. ПРОДУКТИ, ЗА КОИТО КЛИЕНТЪТ НЯМА ПРАВО НА ОТТЕГЛЯНЕ

10.1. Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:

 • за доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да възникнат през периода за упражняване на правото на отказ;
 • за доставка на стоки, специално направени за потребителя или според неговите индивидуални изисквания;
 • за доставка на стоки, които по своя характер могат да се влошат или да имат кратък срок на годност;
 • за доставка на опаковани (запечатани или вакуумирани) стоки, чиято опаковка е отворена след доставката и не може да бъде върната поради съображения за хигиена или защита на здравето;
 • за доставка на стоки, които след като са доставени и по своето естество са смесени с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
 1. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

За пълни подробности вижте нашата Политика за поверителност тук

 1. ФАКТУРА – ПЛАЩАНЕ

12.1. Цените на Стоките, декларирани в Платформата, са окончателни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени от приложимото българско законодателство.

12.2. Цената, начинът на плащане и срокът за плащане за издаване на фактури са посочени във всяка поръчка.

12.3. Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаване на фактура в съответствие с действителното българско законодателство.

12.4. Продавачът ще издаде на Клиента фактура за поръчаните и доставени Стоки въз основа на информацията, предоставена от Клиента.

 1. ДОСТАВКА НА СТОКИ

13.1. Продавачът е длъжен да достави поръчаните и закупените Стоки сам или чрез куриерска компания до адрес, посочен от Купувача или в офиса на куриерската компания, в зависимост от избора на Клиента. В случай на доставка до клиента, Клиентът трябва да посочи етажа, до който трябва да бъдат доставени стоките, в полето за адрес в електронната форма carbontouch.eu, посочена за това. В противен случай доставката ще бъде извършена до сградата, посочена като адрес за доставка.

13.2 Стоките се доставят подходящо опаковани според вида и транспорта им за доставка.

13.3 При доставка на стоките, Клиентът или трето лице подписват придружаващите документи. Трето лице се счита за лице, което не е собственик на заявлението, но приема стоките за доставка и присъства на посочения от клиента адрес.

В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения адрес или ако няма достъп и условия за доставка на стоките в този срок, Carbon Touch BG Ltd се освобождава от задължението си да достави поръчаните за покупка. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи за доставка. В този случай нов период на доставка започва от момента на потвърждението.

13.4. (1) “Карбон тъч БГ” ООД ще достави стоките на територията на България, както и в чужбина. Доставката извън страната е възможна само при плащане с кредитна или дебитна карта и при предварително договорена цена за доставка.

(2) Доставки, които не се извършват лично от Продавача за територията на България, се извършват от куриерската компания Еконт Експрес по тарифата, обявена на уебсайта на куриера: https: /www.econt.com/services/courier-services. Доставките извън границата на България се извършват от куриерска компания DHL, български пощенски служби, One Post и други.

(3) Цената на доставката, ако има такава, ще стане очевидна, след като желаният (ите) продукт (и) бъде поставен в количката.

(4) Доставка в страната на поръчки над 100,00 лв. И общо тегло до 30 кг. е безплатно, а времето за изпълнение на поръчката е от 1 до 10 работни дни (с изключение на случаите, когато на страницата на продукта е посочен по-дълъг срок)

(5) Доставка извън страната за поръчки над 100.00 евро. и общо тегло до 20 кг. е безплатно, а времето за изпълнение на поръчката е от 1 до 10 работни дни (с изключение на случаите, когато на страницата на продукта е посочен по-дълъг срок)

(6) Цената за доставка за общ размер на поръчката до 100,00 лв. И общо тегло до 30 кг. е 3.50 лв. с ДДС за територията на България. Цената за доставка за общ размер на поръчката до 100,00 евро с ДДС и общо тегло до 20 кг. Това е 10 евро извън територията на България.

 1. ГАРАНЦИИ

14.1. Продавачът предлага всички Стоки от Платформата с гаранция за съответствие на стоките с Договора в съответствие с приложимото законодателство. Изключение се прави за определени категории стоки, които по своя особен характер не могат да бъдат гарантирани. Всеки продавач е единствено отговорен за съответствието на предлаганите от него Стоки / Услуги с Договора.

 1. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТ

15.1. Собствеността върху Стоките ще бъде прехвърлена от Продавача на Купувача след извършване на плащането от Продавача. Доставката на Стоките ще бъде удостоверена с подписа на Купувача на транспортния документ, предоставен от куриера, или на фактурата при лична доставка от Продавача.

 

 1. ОТГОВОРНОСТ 

16.1 Продавачът не носи отговорност за вреди, претърпени от Купувача в резултат на форсмажорни обстоятелства извън контрола на Продавача.

 

 1. СИЛОВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

17.1. Нито една от страните по договора няма да носи отговорност за неизпълнение на договорните си задължения, ако такова действие се дължи на непреодолима сила. Непреодолимата сила е непредсказуемо събитие извън контрола на страните по договора, което не може да бъде избегнато.

17.2. Ако не по-късно от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, всяка от страните има право да уведоми другата страна, че ще прекрати Договора, без да понесе останалите вреди за евентуални щети.

 

 1. ПРИЛОЖИМО ПРАВО – ЮРИСДИКЦИЯ

Това споразумение се регулира от българското законодателство. Всички спорове, възникващи между Карбон Тъч БГ ООД и Клиенти, ще бъдат разрешавани в дух на разбирателство и добра воля по взаимно съгласие или, ако това не е възможно, споровете ще бъдат разрешавани в компетентния български съд в съответствие с правилата на местното законодателство, без да нарушава правата на клиента по смисъла на Закона за защита на потребителите.

 

За повече информация, моля, посетете уебсайта на Комисията за защита на потребителите тук:CPC или уебсайта на Европейската комисия за онлайн разрешаване на спорове:https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG

 

Настоящите Общи условия ще влязат в сила на Януари 1, 2021.